02-9960456

מדיניות ביטול, החזרה ומשלוחים

מדיניות ביטול עסקה באתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ואין באמור בתקנון זה כדי לגרוע ממנו. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יגברו תיקונים אלו על המפורט בתקנון זה.

 • בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה יתאפשר במידה והמוצר הוחזר לחנות באריזתו המקורית ובמידה ולא נעשה בו שימוש והמוצר לא נפגם, והכל החל מיום ההזמנה ועד 14 (ארבע עשר) יום ממועד קבלת אישור ההזמנה או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר.
 • אשר על כן, בעת קבלת המוצר וטרם פתיחתו, על הלקוח מוטלת האחריות לקרוא בקפידה את הנתונים המוצגים על גבי תווית המוצר ולוודא כי הם לשביעות רצונו. במקרה של חוסר שביעות רצון יש ליידע את הנהלת החנות, טרם פתיחת המוצר כאמור. יובהר, כי בעלי האתר יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי לקביעת מצב המוצר שהוחזר.
 • ביטול הזמנה של מוצרים ייעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החנות, תוך ציון נימוק לסיבת הביטול, לפי פרטי ההתקשרות הבאים: (א) הודעת WhatsApp לטל': 02-9960456; או (ב) בדואר רשום לכתובת: service@zoares.shop
 • הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החנות, אשר תפרט את אופן החזרת המוצר על-ידי המשתמש, והכל בכפוף להוראות סעיף זה.
 • מובהר, כי החנות לא תעניק זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון שוברי מתנה ומבצעים.
 • במקרה של אישור ביטול העסקה על-ידי החנות, תשיב החנות למשתמש את הסכום ששולם על ידו בגין ההזמנה, בניכוי הסכומים הבאים: (1) 1.2 ש"ח דמי סליקה; (2) דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 • בנוסף מובהר, כי במקרה של ביטול, מכל סיבה שהיא, יישא המשתמש בעלויות המשלוח. האמור נכון אף אם ההזמנה נשלחה אל המזמין וטרם נתקבלה על-ידו (מכל סיבה שהיא).
 • הנהלת החנות רשאית לבטל עסקה ו/או חלקה ו/או להציע למשתמש קבלת מוצר חלופי, והכל במקרה ונפלה באתר טעות סופר חריגה וברורה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה אפשרות להשתמש באתר באופן תקין ו/או במקרה של כוח עליון ו/או ככל והמוצר אזל מהמלאי.

מדיניות משלוחים

אופן אספקת המוצרים, דמי משלוח וזמני אספקה

 • בעת ביצוע ההזמנה, יהיה רשאי הרוכש לבחור באפשרות של איסוף עצמי (ללא חיוב בדמי משלוח), באפשרות של משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה (בתוספת חיוב בדמי משלוח) או באפשרות למשלוח חינם בקנייה מעל 300 ₪.
 • איסוף עצמי יתאפשר בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת התשלום. האיסוף יתבצע מרחוב דרך בית לחם 152, ירושלים, בתאום מראש בטלפון 02-9960456.
 • משלוח המוצרים לכתובת המשתמש יעשה באמצעות חברת משלוחים עימם עובדת החנות- חברת השליחויות YDM. תתקבל הודעת SMS ללקוח בעת הגעת החבילה למחסן והודעה נוספת לפני הגעת המשלוח ליעד.
 • דמי המשלוח יפורטו בעת הרכישה באתר ויתעדכנו מעת לעת.
 • אספקת המוצרים תבוצע לכתובת שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת הזמנת המשלוח וזאת עד 7 ימי עסקים מרגע אישור קבלת ההזמנה בידי החנות. למקומות מרוחקים לרבות יישובי הגולן, בקעת הירדן, מעבר לקו הירוד, גבול הצפון, ים המלח, אילת וערבה זמני האספקה יהיו עד 10 ימי עסקים.
 • ספירת ימי האספקה יחלו מיום העסקים הראשון שאחרי יום קבלת התשלום על-ידי החנות. למען הסר ספק, ימי עסקים אינם כוללים, ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים ומועדי ישראל.
 • בנסיבות של איחור צפוי במשלוח בשל כוח עליון (כגון שריפה, מלחמה וכו’) ו/או עקב אירועים שאין לחנות שליטה עליהם (כגון שביתות, תקלות וכו’), תיידע החנות את המזמין מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה והשבת כספו.
 • אספקת המשלוח תהא אך ורק בגבולות מדינת ישראל, למעט אזורים בעלי מגבלת גישה ביטחונית. החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את ההספקה באזורים ספציפיים, ובמקרה זה תציע למשתמש אזור הספקה חלופי הקרוב ביותר למיקום הנדרש על-ידי המשתמש המזמין.
 • במידה ויתברר להנהלת החנות כי אינה יכולה לספק את המוצרים לכתובת המזמין, תהא הנהלת החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד.
 • יודגש כי החנות מתקשרת עם צדדים שלישיים לצורך משלוח מוצרים לכתובת המזמין ועל כן אינה מתחייבת למועד אספקה ולא תהיה אחראית לאיחורים באספקה, לרבות, אך לא רק, בגין עומסים הקשורים בנגיף הקורונה, חגים לאומיים, כוח עליון, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת החנות ו/או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות. למען הסר ספק, איחור במועד אספקת המוצרים, מכל סיבה שהיא, לא תקנה למשתמש כל זכות בקבלת פיצויים ו/או כספים כלשהם.